GIẢM CHẤN (50H)
ID: 3351

GIẢM CHẤN (50H)

4.8 (73 đánh giá) | 909 đơn
Giá:
USD $ 0 / CÁI
Cước Vận Chuyển:

Dự kiến giao hàng: 1 - 3 ngày

Giá Gồm Cước:
USD $ 2.3 (xấp xỉ )
Số Lượng

GIẢM CHẤN BƠM DÙNG CHO DOOSAN DD80 / SOLAR 130-2 / DX140 ~ SOLAR 225LC-V / DX220LC (TIER-3) (CEBAD,DI,DOM).

Chi Tiết Đóng Gói

  • Đơn vị: CÁI
  • Cân nặng: 0.8 kg
  • Kích cỡ: 20.0 x 8.0 x 20.0 cm

GIẢM CHẤN BƠM DÙNG CHO DOOSAN DD80 (HDSE0,DI,DOM) / SOLAR 130-2 (HEMH0,DI,DOM) / DX140 (CEBAA,DI,DOM) ~ SOLAR 225LC-V (HEMX0,DI,DOM) / DX220LC (TIER-3) (CEBAD,DI,DOM).

* Sản phẩm này cũng được tìm thấy trong mục:  PHẦN KHÁC, PHẦN BỔ SUNG

  • ELEMENT: 2474-7009
  • ELEMENT: 2474-7010

Applied Model List

DD80 (HDSE0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1150 PUMP MOUNTING Image DX140 (CEBAA,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1180 PUMP INSTALLATION Image DX140A (CEBAA,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1180 PUMP INSTALLATION Image DX140LC-5 (CEBBR,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1190 PUMP INSTALLATION 6240 MAIN PIPING - ROTATING Image DX140LC-5K (CEBBR,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1190 PUMP INSTALLATION 6240 MAIN PIPING - ROTATING Image DX140R (CEBAI,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1170 PUMP INSTALLATION Image DX140W ACE (CEWAL,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 PUMP INSTALLATION Image DX140W ACE PLUS(S/N:8141~) (CEWAL,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 PUMP INSTALLATION Image DX140W TIER-II (CEWAA,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1170 PUMP INSTALLATION Image DX140W TIER-III (CEWAB,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 PUMP INSTALLATION Image DX140W-5 (CEWAN,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 PUMP INSTALLATION Image DX140W-5K / DX160W-5K(S/N:2485~) (CEWAN,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 PUMP INSTALLATION 7240 PUMP INSTALLATION(ARTI.) Image DX140WA (CEWAB,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 PUMP INSTALLATION Image DX210W-5 (CEWBG,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1190 PUMP MOUNTING Image DX210W-5K (CEWBG,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1190 PUMP MOUNTING Image DX220LC (HEBE0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1180 PUMP MOUNTING Image DX220LC (TIER-3) (CEBAD,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1180 PUMP MOUNTING Image DX220LC-5 (CEBBU,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1190 PUMP MOUNTING Image DX220LC-5K (CEBBU,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1190 PUMP MOUNTING Image DX220LCA (CEBAD,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1180 PUMP MOUNTING Image DX235LCR-5 (CEBBW,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1210 PUMP MOUNTING Image DX235LCR-5K (CEBBW,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1210 PUMP MOUNTING Image SOLAR 130-2 (HEMH0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1130 PUMP(2)-FOR K3V PUMP Image SOLAR 130-V (HEMS0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1160 PUMP INSTALLATION Image SOLAR 130W-V(1) (HEWL0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1150 PUMP ASS'Y Image SOLAR 130W-V(2) (HEWL0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1150 PUMP ASS'Y 1151 PUMP ASS'Y 1155 PUMP INSTALLATION - OPTION Image SOLAR 140-V (HEBC0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1160 PUMP INSTALLATION Image SOLAR 140W-V (HEWT0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1160 PUMP INSTALLATION - KAWASAKI 1165 PUMP INSTALLATION Image SOLAR 170W-V (HEWP0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1160 PUMP INSTALLATION 1161 PUMP INSTALLATION Image SOLAR 180W-V (HEWV0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1160 PUMP INSTALLATION Image SOLAR 200W-V (HEWM0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1165 PUMP ASS'Y Image SOLAR 210W-V (HEWS0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1160 PUMP ASS'Y Image SOLAR 220LC-III (HEMK0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1180 PUMP Image SOLAR 220LC-V (HEMR0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1160 PUMP INSTALLATION Image SOLAR 225LC-V (HEMX0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1170 PUMP MOUNTING
Có thể bạn quan tâm