CAO SU NẸP TUY Ô (DX140~)
ID: 3830

CAO SU NẸP TUY Ô (DX140~)

5.0 (7 đánh giá) | 631 đơn
Giá:
USD $ 0 / 1BỘ=5CÁI
Cước Vận Chuyển:

Dự kiến giao hàng: 1 - 3 ngày

Giá Gồm Cước:
USD $ 1.8 (xấp xỉ )
Số Lượng

CAO SU ĐỆM TUY Ô DÙNG CHO DOOSAN DX140 / MEGA 250 ~ MEGA 300-V SUPER / DX520LCA (CECAG,DI,DOM). 1BỘ=5CÁI.


Chi Tiết Đóng Gói

  • Đơn vị: 1BỘ=5CÁI
  • Cân nặng: 0.3 kg
  • Kích cỡ: 5.0 x 25.0 x 5.0 cm

CAO SU ĐỆM TUY Ô DÙNG CHO DOOSAN DX140 / MEGA 250 ~ MEGA 300-V SUPER / DX520LCA (CECAG,DI,DOM). 1BỘ=5CÁI

* Sản phẩm này cũng được tìm thấy trong mục:  PHẦN ĐẰNG TRƯỚC, PHẦN BỔ SUNG

  • RUBBER: K1000294A

Applied Model List

DX140 (CEBAA,DI,DOM) Fig No Fig. Description 3130 BOOM PIPING - BOOM 4.0m 6330 BOOM PIPING - ONE & TWO WAY(BOOM-4.0m) 6850 BOOM PIPING - BOOM 4.6m 6870 BOOM PIPING - ONE & TWO WAY(BOOM 4.6m) Image DX140A (CEBAA,DI,DOM) Fig No Fig. Description 3130 BOOM PIPING - BOOM 4.0m 6330 BOOM PIPING - ONE & TWO WAY(BOOM-4.0m) 6850 BOOM PIPING - BOOM 4.6m 6870 BOOM PIPING - ONE & TWO WAY(BOOM 4.6m) Image DX140R (CEBAI,DI,DOM) Fig No Fig. Description 3130 BOOM PIPING - BOOM 4.6m 6370 BOOM PIPING - ONE & TWO WAY(BOOM 4.6m) 6460 BOOM PIPING - BOOM 4.0m 6480 BOOM PIPING - ONE & TWO WAY(BOOM-4.0m) Image DX140W ACE (CEWAL,DI,DOM) Fig No Fig. Description 3130 BOOM PIPING - 4.4m 3160 BOOM PIPING - ONE & TWO WAY(BOOM-4.4m) 6400 BOOM PIPING - BOOM 4.6m 6420 BOOM PIPING - ONE & TWO WAY(BOOM-4.6m) Image DX140W TIER-II (CEWAA,DI,DOM) Fig No Fig. Description 3130 BOOM PIPING - 4.3m 6490 BOOM PIPING - ONE & TWO WAY(BOOM-4.3m) 6510 BOOM PIPING - BOOM 4.6m 6530 BOOM PIPING - ONE & TWO WAY(BOOM-4.6m) Image DX140W TIER-III (CEWAB,DI,DOM) Fig No Fig. Description 3130 BOOM PIPING - 4.3m 3160 BOOM PIPING - ONE & TWO WAY(BOOM-4.3m) 6480 BOOM PIPING - BOOM 4.6m 6500 BOOM PIPING - ONE & TWO WAY(BOOM-4.6m) Image DX140WA (CEWAB,DI,DOM) Fig No Fig. Description 3130 BOOM PIPING - 4.4m 3160 BOOM PIPING - ONE & TWO WAY(BOOM-4.4m) 6480 BOOM PIPING - BOOM 4.6m 6500 BOOM PIPING - ONE & TWO WAY(BOOM-4.6m) Image DX420LC (CECAE,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1330 MAIN PIPING(7) - FAN DRIVE Image DX420LCA (CECAE,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1330 MAIN PIPING(7) - FAN DRIVE Image DX480LC (CECAF,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1330 MAIN PIPING(7) - FAN DRIVE Image DX480LCA / DX500LCA (CECAF,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1330 MAIN PIPING(7) - FAN DRIVE Image DX520LC (CECAG,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1330 MAIN PIPING(7) - FAN DRIVE Image DX520LCA (CECAG,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1330 MAIN PIPING(7) - FAN DRIVE Image MEGA 250-V SUPER (HLAA0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1181 CONTROL VALVE PIPING - 2SPOOL Image MEGA 250-V SUPER (S/N 4190~) (HLAB0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1180 CONTROL VALVE PIPING - 2SPOOL Image MEGA 300-V SUPER (HLAC0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1191 CONTROL VALVE PIPING - 2SPOOL
Có thể bạn quan tâm