BÌNH TÍCH ÁP;15BAR (S55~)
ID: 3093

BÌNH TÍCH ÁP;15BAR (S55~)

4.9 (120 đánh giá) | 1108 đơn
Giá:
USD $ 0 / CÁI
Cước Vận Chuyển:

Dự kiến giao hàng: 1 - 3 ngày

Giá Gồm Cước:
USD $ 3.5 (xấp xỉ )
Số Lượng

BÌNH TÍCH ÁP DÙNG CHO DOOSAN SOLAR 55W ~ SOLAR 200W / DL160 ~ DL550(CWLBL,DI,DOM). MADE IN GERMANY.

Chi Tiết Đóng Gói

  • Đơn vị: CÁI
  • Cân nặng: 2.0 kg
  • Kích cỡ: 10.0 x 15.0 x 10.0 cm

BÌNH TÍCH ÁP DÙNG CHO DOOSAN SOLAR 55W ~ SOLAR 200W / DL160 ~ DL550(CWLBL,DI,DOM). MADE IN GERMANY.

* Sản phẩm này cũng được tìm thấy trong mục:  PHẦN KHÁC, PHẦN BỔ SUNG

  • ACCUMULATOR: 2460-9054
  • ACCUMULATOR: 2460-9033
  • ACCUMULATOR: 400804-00089

Applied Model List

DL160 (CWLAA,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1220 BRAKE PIPING Image DL200 (CWLAC,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 BRAKE PIPING Image DL200-5(S/N:10001~10183) (CWLBR,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1190 HST PIPING(1) Image DL250 (CWLAF,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 BRAKE PIPING Image DL250-5(S/N:10001~10331) (CWLBS,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1260 BRAKE PIPING(1) Image DL300 (CWLAH,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 BRAKE PIPING Image DL300-3 (CWLAM,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1270 BRAKE PIPING(1) Image DL300-5 (CWLBH,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 BRAKE PIPING(1) Image DL300-5K(L)(S/N:20001~) (CWLDG,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1310 BRAKE PIPING(1) Image DL350 (CWLAI,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1230 BRAKE PIPING Image DL350-3 (CWLAN,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1270 BRAKE PIPING(1) Image DL350-5 (CWLBW,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 BRAKE PIPING(1) Image DL350-5K(L)(S/N:20001~) (CWLDH,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1310 BRAKE PIPING(1) Image DL400 (CWLAJ,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1220 BRAKE PIPING 1221 BRAKE PIPING Image DL400-3 (CWLAO,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1280 BRAKE PIPING(1) Image DL400-5(S/N:10001~10341) (CWLBJ,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1300 BRAKE PIPING(2) Image DL400-5K(L) CVT (CWLDD,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1300 BRAKE PIPING(1) Image DL400A (CWLAU,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1220 BRAKE PIPING Image DL450 (CWLAK,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1260 BRAKE PIPING Image DL450-3 (CWLAP,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1280 BRAKE PIPING Image DL450-5(S/N:10001~10108) (CWLBK,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 BRAKE PIPING(1) Image DL500 (CWLAL,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 BRAKE PIPING 1201 BRAKE PIPING Image DL550-3 (CWLAQ,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1300 BRAKE PIPING(1) Image DL550-5(S/N:10001~10108) (CWLBL,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1300 BRAKE PIPING(1) Image DSL 602 (HSTA0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 6550 PILOT PIPING(1) - JOYSTICK Image DSL 702 (HSTC0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 6550 PILOT PIPING(1) - JOYSTICK Image DSL 802 (HSTD0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 6540 PILOT PIPING(1) - JOYSTICK Image DSL 902 (HSTF0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 6550 PILOT PIPING(1) - JOYSTICK 6551 PILOT PIPING(1) - JOYSTICK Image DX140W ACE (CEWAL,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1390 PILOT PIPING(6) Image DX140W ACE PLUS(S/N:8141~) (CEWAL,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1390 PILOT PIPING(6) Image DX140W TIER-II (CEWAA,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1360 PILOT PIPING(5) Image DX140W TIER-III (CEWAB,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1370 PILOT PIPING(5) Image DX140WA (CEWAB,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1375 PILOT PIPING(6) Image DX210W (CEWAE,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1340 PILOT PIPING(5) Image DX210WA (CEWAE,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1340 PILOT PIPING(5) 1341 PILOT PIPING(5) Image DX55-5 (CEABH,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 PILOT PIPING(1) - PUMP Image DX55-5K(S/N:2066~) (CEABH,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 PILOT PIPING(1) - PUMP 1291 PILOT PIPING(1) - PUMP Image DX55MT-5 (CEABH,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 PILOT PIPING(1) - PUMP Image DX55MT-5K(S/N:2066~) (CEABH,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1290 PILOT PIPING(1) - PUMP 1291 PILOT PIPING(1) - PUMP Image DX55W (CEWAF,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1390 BRAKE PIPING(2) 1400 BRAKE PIPING(3) 6280 BRAKE PIPING - ONE WAY(FIXED BOOM) Image DX55W ACE (CEWAM,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1370 BRAKE PIPING(1) 1390 BRAKE PIPING(3) 6230 BRAKE PIPING - ONE WAY(FIXED BOOM) Image DX55W ACE PLUS(S/N:6025~) (CEWAM,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1390 BRAKE PIPING(1) 1410 BRAKE PIPING(3) 6230 BRAKE PIPING - ONE WAY(FIXED BOOM) Image DX55W-5 (CEWAX,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1380 BRAKE PIPING(2) Image DX55W-5K(S/N:1701~) (CEWAX,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1380 BRAKE PIPING(2) Image DX55WA (CEWAF,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1390 BRAKE PIPING(3) 6260 BRAKE PIPING - ONE WAY(FIXED BOOM) Image MEGA 200-V (HLSQ0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1250 BRAKE PIPING Image MEGA 250-V SUPER (HLAA0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 BRAKE PIPING Image MEGA 250-V SUPER (S/N 4190~) (HLAB0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1200 BRAKE PIPING Image MEGA 300-V SUPER (HLAC0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1210 BRAKE PIPING Image MEGA 400-V SUPER (HLSY0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1190 BRAKE PIPING Image MEGA 500-V TIER-II (HLSR0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1210 BRAKE PIPING Image SOLAR 130W-V(1) (HEWL0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1310 PILOT PIPING(1) 1312 PILOT PIPING(1-1) Image SOLAR 130W-V(2) (HEWL0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1300 PILOT PIPING(1) 1301 PILOT PIPING(1-1) Image SOLAR 140W-V (HEWT0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1300 PILOT PIPING(1) Image SOLAR 170W-V (HEWP0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1320 PILOT PIPING(2) Image SOLAR 180W-V (HEWV0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1310 PILOT PIPING(2) Image SOLAR 200W-V (HEWM0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1320 PILOT PIPING(2) Image SOLAR 210W-V (HEWS0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1310 PILOT PIPING(2) Image SOLAR 55W-V (HEWQ0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1280 BRAKE PIPING(2) 6160 BRAKE PIPING Image SOLAR 55W-V GOLD PLUS (HEWU0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1280 BRAKE & MODULE PIPING(2) Image SOLAR 55W-V SUPER (HEWU0,DI,DOM) Fig No Fig. Description 1280 BRAKE & MODULE PIPING(2)
Có thể bạn quan tâm